.

Google Search

Custom Search

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การดำเนินชีวิต

1. ระลึกเสมอว่า การจะได้พบความรักและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็ต้องประสบกับความเสี่ยงอันมหาศาลดุจกัน

2. เมื่อคุณแพ้ อย่าลืมเก็บไว้เป็นบทเรียน

3. จงปฏิบัติตาม 3 Rs

3.1 เคารพตนเอง ( Respect for self )

3.2 เคารพผู้อื่น ( Respect for others )

3.3 รับผิดชอบต่อการกระทำของตน ( Responsibility for all your actions )

4. จงจำไว้ว่า การที่ไม่ทำตามใจปรารถนาของตนบางครั้งก็ให้โชคอย่างน่ามหัศจรรย์

5. จงเรียนรู้กฎ เพื่อจะทราบวิธีการฝ่าฝืนอย่างเหมาะสม

6. จงอย่าปล่อยให้การทะเลาะเบาะแว้งด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อย มาทำลายมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ของคุณ

7. เมื่อคุณรู้ว่าทำผิด จงอย่ารอช้าที่จะแก้ไข

8. จงใช้เวลาในการอยู่ลำพังผู้เดียวในแต่ละวัน

9. จงอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่าปล่อยให้คุณค่าของคุณหลุดลอยจากไป

10. จงระลึกไว้ว่า บางครั้งความเงียบก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุด

11. จงดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อที่ว่าเมื่อคุณสูงวัยขึ้นและคิดหวนกลับมาคุณจะสามารถมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำลงไปได้อีกครั้ง

12. บรรยากาศอันอบอุ่นในครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต

13. เมื่อเกิดขัดใจกับคนที่คุณรัก ให้หยุดไว้แค่เรื่องปัจจุบัน อย่าขุดคุ้ยเรื่องในอดีต

14. จงแบ่งปันความรู้ เพื่อเป็นหนทางก้าวสู่ความเป็นอมตะ

15. จงสุภาพกับโลกใบนี้

16. จงหาโอกาสท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่คุณไม่เคยไป อย่างน้อยก็ปีละครั้ง

17. จำไว้ว่า ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือความรักมิใช่ความใคร่

18. จงตัดสินความสำเร็จของตนด้วยสิ่งที่ต้องเสียสละ

19. จงเข้าใกล้ความรักด้วยการปล่อยวาง

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

คิดให้มากและครบกระบวนการก่อนลงมือทำ

คนเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้
และไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์โดยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นได้
แต่เราสามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเราเองได้
และวิธีการประพฤติปฏิบัตินั้นมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
ต่อวิธีการที่คนอื่นประพฤติปฏิบัติ
รวมทั้งสิ่งที่เราทำในเหตุการณ์
และปฏิกริยาของเราที่มีต่อเหตุการณ์นั้น
สำคัญกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ๆ
การปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่าง
ทำให้เรามีอำนาจในการจูงใจคนได้อย่างใหญ่หลวง
ซึ่งเป็นอำนาจในการโน้มนาวใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
นี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์เรามี
ในการนำเราไปสู่ความสำเร็จ

.

News